Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Falun gong (Falun Dafa)

Úvod:

Falun Dafa (nebo také Falun gong) je prastará čínská metoda kultivace těla a mysli

a řadí se mezi tzv. qi gongy.

Metoda byla poprvé zveřejněna mistrem Li Hongzhim v roce 1992.

Celý systém je založen na pěti jednoduchých, energetických cvičeních a na kultivování našeho charakteru podle vlastností našeho vesmíru:

Zhen  (pravdivost)

Shan  (soucit)

Ren  (snášenlivost, tolerance).

Hlavní knihou Falun gongu je kniha: Zhuan falun, ve které pan Li Hongzhi systematicky uspořádal obsah svých přednášek.

Zhuan falun je pro mě vlastně takový návod, jak si zlepšit svá vlastní pochopení vesmírných zákonů a zákonů tohoto světa. Objasňuje principy vesmírných dějů a podstatu věcí. Když jsem jej otevřel poprvé, věděl jsem, že to je něco, co jsem celý život hledal.

Přečetl jsem mnoho knih od světoznámých a uznávaných autorů. Všechny možné knihy o magii, vědě, alchymii, čarodějnictví, qi gongu, duchovním rozvoji , astrologii, chiromantii,tarotu, reiki a bojových uměních. Studoval a praktikoval jsem tyto obory teoreticky i prakticky.

Některé knihy se mi líbily méně, jiné více.) , ale až teprve Zhuan falun mi dal jasné a přehledné odpovědi na mé otázky. Kniha je psána tak, aby každý mohl porozumět tomu, co je uvnitř napsáno.

Do jaké míry dokáže kdo knize porozumět závisí na mnoha faktorech. Obecně lze ale říci, že čtením této knihy a zlepšováním svého charakteru podle zásad: Zhen, shan, ren, (pravdivosti, soucitu, tolerance) si každý může zvyšovat své porozumění a nahlédnout tak do hlubokých tajemství vesmíru.

Tak bych to asi nějak shrnul ze svého pohledu:-)

 

Něco o dvou hlavních knihách Falun gongu:

zdroj:http://www.volny.cz/naklvodnar/novinky.htm

ObrazekKvěten 2006:
Li Honghzi: ZHUAN FALUN

Zhuan Falun – Otáčení Kolem Zákona, hlavní kniha prastaré disciplíny Falun Gongu, se záhy po svém vydání v Číně v roce 1995 stala bestsellerem. Tento záznam devíti přednášek pana Li Hongzhiho čínské veřejnosti z let 1992–1995 si doma koupilo 70 milionů lidí. Zhuan Falun byl přeložen do 27 jazyků a nyní se s ním mohou seznámit čeští čtenáři. Zhuan Falun podrobně vysvětluje: 1. Podstatu vesmíru a jeho zákony a účel života člověka, 2. skutečný význam kultivace a zušlechťování mysli a těla, 3. zásady pravdivosti, soucitu a snášenlivosti a jejich účinek na život člověka, 4. co je karma a ctnost, jejich původ, přeměna a účinky, 5. pravý význam slova osvícení a staroindického pojmu buddha, 6. vztah Falun Gongu k buddhismu, taoismu a jiným kultivačním metodám.

400 stran, kapesní formát (B6), šitá brožovaná vazba, cena 195,- Kč

ObrazekBřezen 2006:
Li Hongzhi: FALUN GONG
(2. vydání)

Falun Gong, úvodní kniha Falun Gongu pro začátečníka, jednoduše popisuje tuto prastarou kultivační metodu, jak účinkují její cvičení a v čem jsou jedinečná a pomůže čtenáři pochopit proč se dnes Falun Gong praktikuje v 80 zemích, proč se vždy učí zdarma a proč za svůj morální přínos a blahodárný účinek na zdraví získal nesčetná uznání. Vysvětluje: 1. příčinu nemocí a jejich opravdové odstranění, 2. skutečný význam kulivace či zušlechťování mysli a těla, 3. zásady pravdivosti, soucitu a snášenlivosti a jejich účinek na život člověka.

196 stran, kapesní formát (B6), šitá brož. vazba, cena 145,- Kč

 

Popis cvičení Falun Gongu


(Tato část o cvičeních je převzata z oficiálních stránek Falun gongu)
zdroj: (http://www.falungong.cz/index.php?article_file=cz_top_line/cvicenia.html)


Falun Gong obsahuje soubor pěti cvičení, první čtyři se cvičí ve stoji a páté je meditací v sedě. Pohyby jsou plynulé, jemné a pomalé. Samotná cvičení jsou lehce naučitelná a mohou je cvičit lidé všech věkových kategorií. Na této stránce najdete všeobecný popis každého cvičení včetně videoklipů (s anglickým komentářem), které demonstrují cvičení pana Li Hongzhi. Podrobnější popis cvičení spolu s obrazovými ilustracemi se nachází ve 4. kapitole knihy Falun Gong.

Cvičení se můžete naučit sami dle tohoto popisu nebo přijít na naše cvičební místo a naučit se cvičení od zkušeného praktikujícího.

Falun Gong obsahuje pět cvičení:

Cvičení 1: Buddha ukazuje tisíc rukou
Cvičení 2: Falun pozice ve stoji
Cvičení 3: Pronikání dvěma kosmickými extrémy
Cvičení 4: Falun nebeský oběh
Cvičení 5: Zesilování božských sil

Poznámka: přehrávač pro videoklipy je možné získat na adrese www.real.com.


Cvičení 1: Buddha ukazuje tisíc rukou

 (Výňatek z knihy Falun Gong, autor Li Hongzhi)
 
Cvičení 1: Buddha ukazuje tisíc rukou

Principy: Jádrem cvičení Budha ukazuje tisíc rukou je napínání, aby se otevřely všechny energetické kanály. Začátečníci mohou v krátké době po praktikování tohoto cviku získat energii a u zkušených žáků dojde k výraznému zlepšení. Cvičení vyžaduje, aby všechny energetické kanály byly otevřené z počátku, což umožní žákům okamžitě praktikovat na velmi vysoké úrovni. Pohyby jsou poměrně velmi jednoduché, protože Velké Tao je z principu jednoduché a lehké k pochopení. Rovněž s jednoduchými pohyby lze v širším měřítku kontrolovat hodně prvků vyvinutých v celém kultivačním systému. Při praktikování tohoto cviku budete v těle cítit teplo a zažijete jedinečný dotyk silného energetického pole. To způsobí rozevírání všech energetických kanálů v těle. Cílem cvičení je proniknutí do oblastí, kde je energie blokovaná, umožnění jejího volného a plynulého oběhu, mobilizaci energie pod kůží a uvnitř organismu a pohlcení obrovského množství energie z vesmíru. To cvičencům současně umožní rychlý vstup do stavu, ve kterém získají qigongové energetické pole. Toto cvičení se praktikuje jako základní cvičení Falun Gongu a obvykle se cvičí jako první. Je jednou z metod k zesílení kultivace.

 

Cvičení 2: Falun pozice ve stoji

(Výňatek z knihy Falun Gong, autor Li Hongzhi)

Cvičení 2: Falun pozice ve stoji  

Principy: Toto je v pořadí druhé cvičení Falun Gongu. Jedná se o klidné cviky ve stoje sestávající ze čtyřech kruh objímajících pohybů. Pohyby se opakují a každou polohu je zapotřebí držet poměrně dlouhou dobu. Začátečníci mohou zpočátku pocítit bolesti a tíhu v rukou. Ale po cvičení budou cítit celé tělo uvolněné, bez jakéhokoliv pocitu únavy, která přichází práce. Jak se zvyšuje sfrekvence a dlélka cvičení, praktikující mohou pocítit Falun otáčející se mezi dlaněmi. Časté praktikování Falun Ve Stoji umožní úplné otevření celého těla a zvýšit energetický potenciál. Falun Pozice ve Stoji je komplexní kultivační metoda ke zvýšení moudrosti, zvýšení úrovní a zesílení vesmírných sil. Pohyby jsou jednoduché, přesto tímto cvičením lze dosáhnout mnoho. To, co se cvičí, je všeobsahující. Během cvičení, pohyby vykonávejte přirozeně. Musíte si být vědomí toho, že cvičíte. Nekolébejte se, i když je přirozené, že se budete lehce pohybovat. Stejně tak, jako v jiných cvičeních Falun Gongu neznamená konec cviků konec praktikování, protože Falun se nikdy nepřestane otáčet. Výdrž v jednotlivých polohách může být u každého jedince různá; čím je delší, tím lépe.


Cvičení 3: Pronikání dvěma kosmickými extrémy

 (Výňatek z knihy Falun Gong, autor Li Hongzhi)

Cvičení 3: Pronikání dvěma kosmickými extrémy

Principy: Toto cvičení je určené na promíchání a sloučení kosmické energie s energií uvnitř těla. Velké množství energie je vylučováno z těla a nabíráno dovnitř. Ve velmi krátkém době může praktikující vyloučit ze svého těla choroboplodnou a černou qi a nabrat velké množství energie z vesmíru, čímž se umožní očištění jeho těla a rychlé dosažení stavu "Čistého Bílého Těla." Během vykonávání pohybů rukou, toto cvičení také napomáhá otevření meridiánů temene hlavy, a odblokovává dráhy pod chodidly.

Před prováděním cvičení si představte sebe jako dva obrovské prázdné sudy stojící mezi nebem a zemí, gigantické a neporovnatelně vysoké. Při pohybu rukou vzhůru se qi hrne zevnitř těla přes temeno hlavy ven do horních kosmických extrémů; při pohybech rukou dolů vychází chodidly do dolních kosmických extrémů. Následujíc pohyby rukou, energie se z obou extrémů vrací zpět dovnitř těla, a pak je vyslána do opačného směru. Pohyby opakujte střídavě devětkrát. Při devátém pohybu držte levou ruku (ženy pravou ruku) vzhůru a čekejte na příchod druhé ruky. Potom se pohybují obě ruce společně dolů, přinášejíc energii do dolních extrémů, a poté zpět do horních extrémů, podél těla. Když ruce vykonaly pohyb vzhůru a dolů devětkrát, energie se přinese nazpět do těla. Otočte Falun v dolní části břicha čtyři krát ve směru hodinových ručiček (při pohledu zepředu), aby se energie, která je venku, vtočila zpět do těla. Spojte ruce v jieyin, aby jste ukončili cvičení, ne však praktikování..


Cvičení 4: Falun nebeský oběh

 (Výňatek z knihy Falun Gong, autor Li Hongzhi)

Cvičení 4: Falun nebeský oběh

Principy: Toto cvičení umožňuje energii lidského těla obíhat přes rozsáhlé oblasti. Energie přitom neprochází pouze jedním nebo několika meridiány, ale obíhá z celé jinové části těla do celé jangové části, opět znova a znova. Toto cvičení je mnohem dokonalejší než průměrné metody otvírání meridiánů nebo Velkých a Malých Nebeských Oběhů. Toto cvičení Falun Gongu je na střední úrovni. Na základě předcházejících třech cvičení, toto je určeno k otevření všech meridiánů v těle (včetně Velkého Nebeského Oběhu), takže meridiány v celém těle se budou postupně spojovat, od shora až dolů. Nejlepší vlastností tohoto cvičení je použití otáčení Falunu k opravení všech nepřirozených stavů lidského těla, čímž se umožní lidskému tělu - malému vesmíru - návrat do jeho původního stavu, a energie celého těla může obíhat volně a plynule. Po dosažení tohoto stavu dosáhne praktikující velmi vysokou úroveň kultivace Zákona Trojitého Světa. Ti s velmi dobrými vrozenými vlastnostmi mohou začít kultivaci Velké Cesty (Dafa). V této době budou jejich energetický potenciál a nadpřirozené síly růst velmi prudce. Když praktikujete toto cvičení, pohybujte rukama spolu s energetickým mechanismem. Každý pohyb je neukvapený, pomalý, a plynulý.


Cvičení 5: Zesilování božských sil  

(Výňatek z knihy Falun Gong, autor Li Hongzhi)

Cvičení 5: Zesilování nebeských sil

Principy: Cvičení zesilování božských sil je klidné kultivační cvičení ve Falun Gongu. Je to víceúčelové cvičení určené k zesílení božských sil (včetně nadpřirozených schopností) a energetické potence otáčením Falunu s Buddhovskými gesty rukou. Je to cvičení nad středně pokročilou úrovní a původně bylo uchovávané jako tajné cvičení. Abych vyhověl požadavkům žáků se solidní základnou, mimořádně jsem zveřejnil tuto kultivační metodu, abych spasil tyto předurčené žáky. Toto cvičení vyžaduje sezení s oběma nohama zkříženýma. Dává se přednost úplné lotosové pozici, i když je přijatelná i poloviční lotosová pozice. Během cvičení je proudění qi silné a energetické pole okolo těla je poměrně velké. Ruce pohybem následují energetický mechanizmus vložený Mistrem. Když začnou pohyby rukou, srdce následuje pohyby myšlenek. Při zesilování nebeských sil udržujte mysl prázdnou, s lehkým soustředěním se na obě dlaně. Ve středu dlaní budete cítit teplo, tíhu, elektřinu, strnulost, jako by jste drželi něco těžkého, atd. Přes to záměrně neusilujte o žádný z těchto vjemů - nechejte to probíhat přirozeně. Čím déle jsou nohy zkřížené, tím lépe; závisí to na vytrvalosti jedince. Čím déle člověk sedí, tím je cvičení intenzivnější a energie roste rychleji. Během cvičení na nic nemyslete - není žádný záměr mysli - a uvolněte se do stavu klidu. Postupně vstupte do stavu Ding (klidný ale vědomý stav mysli) z dynamického stavu, který vypadá jako stav klidu, ale není to Ding. Avšak vaše hlavní vědomí si musí být vědomé toho, že cvičíte.


Současná situace:

(/clanky/falun-gong)

V současné době praktikuje Falun gong více než 70 milionů lidí po celém světě.

V době, kdy čínská komunistická strana (ČKS) začala systematicky ničit starodávnou, čínskou kulturu a vůbec vše, co by se nemuselo shodovat s absolutistickými metodami ČKS, uvědomila si, že principy Falun gongu

(zhen, shan,ren) jsou pro ní nevyhovující.

Něboť metody, které používá k ovládání lidí, jsou přesně opačného rázu.

(lež, nelítostnost a absolutní netolerance)

Pokud si chce ČKS udržet svou moc, musí lidi štvát proti sobě a pomocí lží a manipulací, si udržovat nadvládu. Nebere ohledy na životní prostředí ani lidské životy.

Toto vše nejsou jen neopodstatněné doměnky nebo názory. 

Historie ČKS, její existence a metody působení od jejího vzniku je shrnuta v knize: 9komentářů.

Celou knihu je také možno zdarma stáhnout v internetové podobě na webové adrese: http://www.9komentaru.com/

Ačkoli čínská vláda zpočátku Falun gong podporovala , stačilo (jen málo) k tomu, aby se její postoj změnil v právě opačný. Falun gong už totiž praktikovalo více než 100 milionů lidí, a to bylo o 20 milionů více než bylo členů ČKS. Principy pravdivosti, soucitu a tolerance se s ideami ČKS také vůbec neslučovaly. Proto v roce 1999 začala ČKS s pronásledováním a krutým mučením praktikujících Falun gongu.

Rozhodl jsem se také na tuto vážnou záležitost upozornit, abych podpořil snahu všech lidí, kteří nepokládají peníze a zisk nad lidký život a svobodu.

 Vše, co by vás mohlo zajímat o této kultivační metodě, naleznete na stránkách:

www.falungong.cz

http://cz.clearharmony.net/